Presentasjon

Hoff jente og guttekorps ble stiftet i februar 1957. Korpset har janitsjarbesetning og rekrutterer hovedsaklig musikanter fra Vilberg og Hoffsvangen skole. Korpset  deles inn i aspiranter, mellomkorps og hovedkorps. Alle øvelser foregår på torsdager på Hoffsvangen skole.

Korpset rekrutterer nye musikanter hver høst, og tar opp nye medlemmer på forespørsel kontinuerlig. Første halvår går aspiranten på notekurs. Det deles ut instrumnet etter korpsets behov og aspirantenes ønsker. Etter notekurset startes individuell undervisning med en av korpsets instruktører, eller på Kulturskolen som vi samarbeider nært med.

Musikantene går så inn i mellomkorpset, der det er øvelse hver torsdag. Mellomkorpset deltar på noen aktiviteter sammen med hovedkorpset og har i tillegg sine egne konserter.

Etter en periode i mellomkorpset er musikanten klar for å gå over i hovedkorpset. Hovedkorpset spiller mer avanserte stykker, deltar i marsjkonkurranser og mye annet.

Velkommen til Hoff jente og guttekorps.

Leder: Aslak Stensrud

Ansvarlig for notekurs: David Stenberg

Dirigent for mellomkorps:

Dirigent for Hovedkorps: Thomas Petersen