Hoff jente og guttekorps
Aslak Stensrud style=

Aslak Stensrud

Leder
Terje Sønsterud style=

Terje Sønsterud

Nestleder