Hoff jente- og guttekorps åpner hjemmesider!

Hoff jente- og guttekorps åpner hjemmesider!

Publisert av Guro Bakke den 17.03.14.
Hoff jente og guttekorps vil bruke hjemmesidene for å spre informasjon om korpset og for å vise den flotte innsatsen musikantene våre gjør.  Målet vårt er at de som vil følge med på hva korpset holder på med skal bruke hjemmesidene aktivt og finne oppdatert stoff om korpsets aktiviteter.