Årsmøtet 2015

Årsmøtet 2015

Publisert av Guro Bakke den 01.02.15.
Innkallinga kan lesese i dokumentet som ligger nederst på sida.

Det blir behandling av vanlige årsmøtesaker som regnskap, årsberetning, budsjett og valg. I tillegg er det merkeutdeling.

Vi skal også gjennom forslag til noen mindre vedtektsendringer og prosjektplan for Jubileumsprosjekt 2017 skal vedtas.

Vel møtt alle sammen!

Mvh Styret